отпечатък

Карл Фридл
Liebenauer главен път 103
8041 Graz
Австрия

Тел + 43-316-472 066
Факс + 43-316-472 0064
info@roemerstube.at

Корпоративна цел: Hospitality
Орган съгл. ЕКГ: Община Грац
Професионална закон: индустриална кодекс