otisk

Karl Friedl
Liebenauer hlavní silnice 103
8041 Graz
Rakousko

Tel + 43-316-472 066
Fax + 43-316-472 0064
info@roemerstube.at

Firemní Ú?el: Hospitality
Orgán dle. EKG: Obec Graz
Profesionální právní p?edpisy: Pr?myslové Code