kuglana

  • 34888_25_roemerstube.jpg

BOWLING zabava za mlade i stare

U Römerstube tri konusa redovi su dostupni. Za privatne klubove i posebnu poslasticu. Za ro?endane, obiteljske proslave ili poslovne doga?aje a gelingenes i zabavni festival. Pogotovo u kombinaciji s dobrom ve?erom / ru?kom prije ili odmah u na?em restoranu jedne ve?eri / popodne sa razgovor u kuglani u poseban do?ivljaj.

A budu?i da tjelesna aktivnost ?ini gladnim, mo?ete pogledati na na?em izborniku biti poticajno za

oja?ati konus Lunde. Jam?imo vam da mo?ete biti na kuglani. Postoji nekoliko varijacija igre. Od jednostavnih do sofisticirane. Na?i konobari ?e vas cijeniti. Uvijek je preporu?ljivo rezervirati kuglane o?ekivane

Jedinice ?e pro?i do pune i pol sata i zadu?en za rezerviranog vremena. Cijena: kuglanje ? 14, - po kobili obzira koliko ljudi igraju.