odcisk

Karl Friedl
Liebenauer g?ównej drogi 103
8041 Graz
Austria

Tel + 43-316-472 066
Fax + 43-316-472 0064
info@roemerstube.at

Celem Corporate: Hotelarstwo
Urz?d acc. EKG: Gmina Graz
Prawo zawodowe: Industrial Code