odtlačok

Karl Friedl
Liebenauer hlavnej cesty 103
8041 Graz
Rakúsko

Tel + 43-316-472 066
Fax + 43-316-472 0064
info@roemerstube.at

Firemné Ú?el: Hospitality
Orgán pod?a. EKG: Obec Graz
Profesionálne právne predpisy: Priemyselné Code