ประทับ

คาร์ล Friedl
Liebenauer ถนนสายหลัก 103
8041 กราซ
ออสเตรีย

โทร + 43-316-472 066
โทรสาร + 43-316-472 0064
info@roemerstube.at

วัตถุประสงค์ขององค์กร: การโรงแรม
ผู้มีอำนาจตามมาตรฐาน คลื่นไฟฟ้าหัวใจ: เทศบาลเมืองกราซ
กฎหมายมืออาชีพ: อุตสาหกรรมรหัส